Subscribe & Follow:

Category :

Sách Marketing

Review Sách Sách Marketing- Tháng Tám 28, 2021

Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng (Phần 3)

Phần cuối của chuỗi bài review cuốn sách Đọc vị bất kỳ ai…

Review Sách Sách Marketing- Tháng Tám 28, 2021

Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng (Phần 2)

Tiếp theo phần I, bạn sẽ được hiểu cách đo mức động tự tin của đối phương…

Review Sách Sách Marketing- Tháng Tám 28, 2021

Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. (Phần 1)

Những kiến thức cơ bản về việc cảm nhận cảm xúc và đánh giá thái đọ người khác…

Chuyên mục

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Blogchudu24 chia sẻ trải nghiệm cuộc sống quanh ta

Thư mới